FAQs Complain Problems

का.म.पा द्वारा सञ्चालित निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको विवरण(२०७७ -२-१४),कोभिड १९ राहत वितरण सम्बन्धी दैनिक प्रगति विवरण (२०७७ -२-१३) र दैनिक हट लाईन विवरण (२०७७ -२-१४) ।