FAQs Complain Problems

समाचार

रोजगार कार्यक्रम र आगामी बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी हुन

रोजगार कार्यक्रम र आगामी बजेटसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सहभागी हुन सबै वडा अध्यक्ष (कार्यपालिका सदस्य सबै) र वडा सचिवलाइ अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: