FAQs Complain Problems

वडा कार्यालयमा चालू खर्च निकासा पठाइएको सम्बन्धमा

चालू खर्च निकासा पठाइएको सम्बन्धमा  वित्त विभागले वडा कार्यालयलार्इ लेखेकाे पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: