FAQs Complain Problems

वित्तीय कार्यविधि र अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा

वित्तीय कार्यविधि र अनुशासन कायम गर्ने सम्बन्धमा वित्त सबै वडा कार्यालयलार्इ जारी गरिएको परिपत्र यहाँ संलग्न छ ।

Supporting Documents: