FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

श्री विभाग (सबै), कार्यरत कर्मचारीकाे विवरण प्रशासन विभागमा पठाउनु हुन ।

Post date: Wednesday, December 4, 2019 - 11:59

श्री विभाग/कर्मचारी (सबै), माे.सा./स्कुटरको विवरण अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि इन्धनकाे माग फाराममा खुलाउनुपर्ने थप विषयहरू ।

Post date: Wednesday, December 4, 2019 - 11:54

श्री सबै वडा, प्रम राेजगार कार्यक्रमकाे आयाेजना प्रस्ताव पेश गर्न ।

Post date: Thursday, November 21, 2019 - 09:47

श्री सबै विद्यालय, बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा ।

Post date: Thursday, November 14, 2019 - 13:58

श्री सबै वडा, प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सम्बन्धमा

Post date: Friday, November 8, 2019 - 14:08

Pages