FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना र परिपत्र

श्री सबै वडा कार्यालय, २३ गते राजस्व प्रगति समीक्षा वैठक हुने

Post date: Monday, August 5, 2019 - 14:52

श्री सबै विभाग/वडा, आव २०७६।७७ को खरिद योजना तयार गर्ने सम्बन्धमा

Post date: Monday, August 5, 2019 - 12:29

श्री सबै विभाग, चालू आवको कार्ययोजना तयार गर्ने

Post date: Friday, August 2, 2019 - 12:02

श्री सबै वडा, विपन्न नागरिक उपचार सिफारिश सम्बन्धमा

Post date: Wednesday, July 31, 2019 - 15:12

श्री सबै जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी, सम्पति विवरण बुझाउनु हुन 

Post date: Tuesday, July 30, 2019 - 12:16

सम्पूर्ण कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिइ वित्त विभागमा फोटोकपी पेश गर्न अनुरोध गरिएको पत्र यहाँ संलग्न छ ।

Post date: Monday, July 22, 2019 - 13:35

आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धमा

Post date: Sunday, July 21, 2019 - 15:39

का.स.मू. फारम भर्ने । यहाँ संलग्न का.स.मू. फारम भरी बुझाउन अनुरोध छ ।

Post date: Thursday, July 11, 2019 - 11:45

असार २३ गतेकाे नगर सभा बैठक २९ गते सरेकाे सूचना

Post date: Sunday, July 7, 2019 - 16:49

Pages