का.म.पा.ले गरेको रानीपोखरी पुनः निर्माणको कार्य तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

धेरै राम्रो
53% (794 votes)
ठिकै लाग्यो
24% (359 votes)
हालको प्राथमिकता हैन
11% (169 votes)
थाहा भएन
12% (175 votes)
Total votes: 1497