FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

परिपत्र सम्बन्धमा, सबै वडा कार्यालय ।

वडा कार्यालयहरूकाे लागि २०७६.०७७ काे बजेट तर्जुमाका लागि जारी गरिएकाे मार्गदर्शन र सूचना

सामान खरिद सम्बन्धमा , सबै वडा कार्यालय

योजना छनौट गरी पठाईदिने बारे, सबै वडा कार्यालय

विद्यालय भर्ना अभियानको प्रगति पठाउने

विद्यालय भर्ना अभियानको प्रगति पठाउने

विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने

विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने

हनुमानढाेका हेरचाह अड्डामार्फत पत्राचार गर्न

का.म.पा.को तर्फबाट पुरातत्व विभागमा गरिने पत्राचार अब हनुमानढाेका हेरचाह अड्डामार्फत गर्नुपर्ने जानकारी यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

खानेपानी जारको भरपाइ सम्बन्धमा

सबै विभाग शाखाले खानेपानी जार प्राप्त भएपछि स्पष्ट भरपाइ दिन जिन्सी शाखाले गरेको अनुरोध पत्र हाँ संलग्न छ ।

Pages