FAQs Complain Problems

Newsticker

प्रगती प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा ।

तपशिलः
१. शा.अ. श्री श्याम प्रसाद पाण्डे, प्रशासन विभाग
ईमेल - 
sppey201@yahoo.com
मोवाईल नंं--- ९८४१३४११५२, ९८५१२३४११५

२. शा.अ. श्री सुशिल सुवेदी, शहरी योजना आयोग
ईमेल- 
ssubedi.edi@gmail.com
मोवाईल नंं.---९८५१२३५०५०

Supporting Documents: