FAQs Complain Problems

Newsticker

विज्ञहरुको रोष्टर(सूची)को लागि आवेदन दिने बारे सूचना (आबेदन फारम सहित )

सूचना। सूचना । सूचना

काठमाडौं महानगरपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम अन्तरर्गत विभिन्न तालिम ,कार्यशाला गोष्ठी संचालन गर्नका लागि विभिन्न विषयसंग सम्वन्धित विज्ञहरुको

सेवा आवश्यक पर्ने भएको हुनाले आवश्यकता अनुसार सेवा लिने गरी विज्ञको रोष्टर (सूचि) माग गरीएको छ ।

आवेदन फाराम भरी १५ दिनभित्र  santustha100@gmail.com मा पठाउनु हुन अनुरोध छ ।

सो फाराम तथा अन्य विवरण काठमाडौं महानगरपालिकाको वेबसाइट www.kathmandu.gov.np मा भएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
 

Supporting Documents: