FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७७-०६-०५ गते स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु र संख्या 

भोलि स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु र संख्या 
१)१५ वार्ड=२ बजे=१२० जना
२)२ वार्ड र २६ वार्ड =११ बजे=७५ जना
३)३२ वार्ड =२ बजे=१२० जना
४)३० वार्ड =११:३० बजे=५७ जना
५)१० वार्ड=२ बजे=६० जना
६)१८ वार्ड र २५ वार्ड=१ बजे=८० जना
७)१३ वार्ड=११ बजे=१२० जनाको स्वाब कलेक्सन गरिने छ।