FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७७-०६-०६ गते स्वाब कलेक्सन गरिने वार्ड र संख्या बारे जानकारी ।

भोलि मिति २०७७-०६-०६ गते स्वाब कलेक्सन गरिने वार्ड र संख्या 
१) वार्ड न.६= बिहान ११ बजे महेन्द्र मा.बि. मा १२५ जना
२) वार्ड न.७ र ८ को बिहान १ बजे ११० जना
३)वार्ड न.२८=११ बजे वार्ड कार्यलयमा १५० जनाको स्वाब कलेक्सन गरिने भएको छ।