FAQs Complain Problems

समाचार

मिति २०७७-०६-२८ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु ।

भोलि मिति २०७७-०६-२८ गते पिसिआर स्वाब कलेक्सन गरिने वार्डहरु
१)वार्ड न.१० मा १२ बजे
२) वार्ड न.४ मा १२ बजे
३) वार्ड न.११ मा २ बजे
४)वार्ड न.१७ मा १२ बजे स्वाब संकलन गरिने छ।